MATERIJALI

Kvalitet je u centru pažnje našeg poslovanja i zato posebnu pažnju posvećujemo sistemima menadžmenta kvaliteta i podršci našim kupcima u izboru kvalitetnih materijala koje predstavljamo i ugrađujemo u objekte na tržištu Republike Srbije.

U svakodnevnom radu, u dogovoru sa našim Klijentima, koristimo najkvalitetnije materijale gotovo svih renomiranih evropskih proizvođača materijala za gips kartonske sisteme, spuštene plafone, akustičke absorbere, sisteme protivpožarne zaštite, odignute podove, izolacije i drugo.

Materijali koje koristimo poseduju odgovarajuću prateću dokumentaciju, sertifikate, deklaracije, izveštaje o ispitivanju i ateste, kako za same materijale tako i za ugrađene sisteme.